Walne Zebranie Sprawozdawcze

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz powołanie protokolanta zebrania.

2. Stwierdzenie ważności obrad

3. Wybór Przewodniczącego zebrania

4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania

5. Wybór komisji uchwał

6. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja

9. Głosowanie nad absolutorium Zarządu

10.Przyjęcie uchwał zebrania

11. Zakończenie zebrania

Proszę o obecność wszystkich Członków uprawnionych do głosowania.
 
Z poważaniem Jacek Świątek           
Prezes Zarządu
© GKS Naprzód 23 Rydułtowy 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone. Produkcja: Tomasz.ko.