WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - 28.09.2022 R.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego oraz powołanie protokolanta zebrania.

2. Stwierdzenie ważności obrad

3. Wybór Przewodniczącego zebrania

4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania

5. Wybór komisji uchwał

6. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Dyskusja

9. Głosowanie nad absolutorium Zarządu

10.Przyjęcie uchwał zebrania

11. Zakończenie zebrania

Proszę o obecność wszystkich Członków uprawnionych do głosowania.

Z poważaniem

Jacek Świątek

Prezes Zarządu

© GKS Naprzód 23 Rydułtowy 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. Produkcja: Tomasz.ko.