Zarząd Górniczego Klubu Sportowego „Naprzód-23” Rydułtowy informuje, iż podjął decyzję o wzroście składek członkowskich począwszy od dnia 01.08.2020r. (Uchwała Zarządu nr 4 z dnia 8.07.2020r.). Od tego dnia składka będzie wynosić:

90 zł/miesiąc – na pierwsze dziecko trenujące w Klubie

60 zł/miesiąc – na drugie dziecko trenujące w Klubie

Chęć umożliwienia korzystania z treningów w Naszym Klubie jak największej ilości dzieci spowodowała, że od wielu lat składki członkowskie pozostawały na stałym poziomie jednakże w celu dalszego rozwoju Klubu oraz prowadzenia skutecznej rywalizacji sportowej nieukninionym jest ich wzrost.

Uzyskana w ten sposób nadwyżka zostanie przeznaczona na:

Wzrost wynagrodzenia trenerów – trenerzy posiadają stałą stawkę wynagrodzenia od wielu lat pomimo dynamicznego wzrostu inflacji w ostatnich latach oraz wzrostu stawki minimalnej co w ujęciu globalnym przełożyło się na znaczny wzrost średniej płacy krajowej;

Zakup koszulki POLO – zostaną zakupione wszystkim dzieciom koszulki POLO, w których to dzieci będą godnie reprezentowały klub podczas meczów oraz innych wydarzeń.


Mamy nadzieję, że ze zrozumieniem zostanie przyjęta przez Państwa decyzja Zarządu Klubu i w dalszym ciągu będziemy wspólnie cieszyć się z sukcesów „Naprzodowskiej” rodziny.

© GKS Naprzód 23 Rydułtowy 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Produkcja: Tomasz.ko.