INFO:

 


Mikołowski Bank Spółdzielczy

Nr. konta: 40 8436 0003 0101 0427 4225 0002


POSTAW 1% NA NAPRZÓD

KRS 0000001681


SZKOŁA TALENTÓW:


PIERWSZA DRUŻYNA

NAJBLIŻSZY MECZ:

SOBOTA, 51.08.2020
GODZ. 17.00

1 KOLEJKA KLASY "A"
 

GOSPODARZ GOŚCIE

NAPRZÓD -23 RYDUŁTOWY

JEDNOŚĆ GRABOWNIA

GOLEJÓW


OSTATNI MECZ:

 

5

1

POLONIA NIEWIADOM

NAPRZÓD-23 RYDUŁTOWY 


NASZE PROFILE:

STATYSTYKI:

PROFIL:

KANAŁ TV:

PROFIL:


"Szkolenie w zakresie

sportu - piłki nożnej"

od marca 2020 roku

do grudnia 2020 roku

jest współfinansowane

w kwocie 92 000,00 zł

z budżetu:

 

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

LogowanieLICZNIK ODWIEDZIN

Dzisiaj9
Wczoraj41
Wizyt w tygodniu297
Wizyt w miesiącu336
Wszystkie213626

VCNT - Visitorcounter

TABELA

TABELA A KLASA ŚLZPN

źródło: http://www.90minut.pl

 


 
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator    piątek, 03 kwietnia 2015 21:09

 

Darowizny od osób fizycznych:

 

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 

1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

2. przekazane na cele kultu religijnego.

 

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 

Darowizny od osób prawnych:


Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 

1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

2. przekazane na cele kultu religijnego

 

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 

 

 Przekaż 6 % dochodu na Twój Klub Sportowy - darowizna od osób fizycznych 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Górniczemu Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD-23” Rydułtowy i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT, darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu). Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu: "darowizna na upowszechnianie sportu – GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy”. Gwarantujemy, że pełna kwota zostanie przez nas przekazana zgodnie z wolą darczyńcy. Dane potrzebne do dokonania przelewu:

 

GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy ul. gen. Józefa Bema 126C, 44-280 Rydułtowy

Numer konta: 40 8436 0003 0101 0427 4225 0002

 

Ważne dla odliczających darowizny:

Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% podstawy wymiaru (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust o PIT Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r. Zapisy Ustawy o podatku dochodowym (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.


Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik w zeznaniu podatkowym ma prawo wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty darowizny odliczonej od podstawy opodatkowanie oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy ul. gen. Józefa Bema 126C, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-22-32-100.

Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0, dzięki czemu zmniejsza kwotę płaconego podatku dochodowego PIT-37. Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu szkolenia młodzieży, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

 Przekaż 10 % dochodu na Twój Klub Sportowy – darowizna od osób prawnych 

 

Osoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazanej Klubowi Sportowemu „NAPRZÓD” Rydułtowy, nie przekraczającej 10% dochodu w roku podatkowym. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu).Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu: "darowizna na upowszechnianie sportu – GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy”. Gwarantujemy, że pełna kwota zostanie przez nas przekazana zgodnie z wolą darczyńcy. Dane potrzebne do dokonania przelewu:

 

GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy ul. gen. Józefa Bema 126C, 44-280 Rydułtowy

Numer konta: 40 8436 0003 0101 0427 4225 0002

 

Ważne dla odliczających darowizny:


Od dochodu można odliczy darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.).

Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Osoba prawna w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: GKS „NAPRZÓD-23” Rydułtowy, ul. gen. Józefa Bema 126C, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-22-32-100.

Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu szkolenia młodzieży, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym zmniejszenie płaconego podatku dochodowego.

 

 
Premium joomla themes

Sponsorzy klubu

ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU

GKS "NAPRZÓD-23" RYDUŁTOWY

DEKLARACJA


Doradztwo Podatkowe DELTA

 

 

 

Partnerzy klubu